EduSAFE

Säkerhets- & Utbildningskonsulten


Vi utreder och återskapar värde

Unfortunately, when comparing the rolex replica sale of a fake Omega Speedmaster from this rolex replica sale with the genuine thing I realized that it is the same rolex replica sale. The hands indicate the same rolex replica sale, the number in the date window is the same and every panerai replica inch of this watch is identical. The merchant simply copied the breitling replica sale from the Omega website and posted it on its replica watches uk online store to trick potential customers. Obviously this is a very deceitful replica watches uk.
Intern brottslighet förekommer och alltid s?gjort. Vanligast är traditionella brott som stöld, bedrägeri och förskingring. Men även illojal konkurens och olovligt röjande av företagshemligheter förekommer. Genom att utbilda personalen höjs säkerhetsmedvetandet och risken för misstag, försumlighet och ren brottslighet minskar.

För att begränsa skadan när företag drabbas är det avgörande att snarast möjligt f?det faktiska händelseförloppet klarlagt och därigenom kunna vidta riktiga och nödvändiga åtgärder. Ett snabbt agerande har i sig en preventiv effekt, men myndigheternas bristande resurser utgör ofta ett tydligt problem.

Genom vår breda och mångåriga poliserfarenhet har vi kompetens föra att utreda brott och andra oegentligheter. Arbetet bedrivs inom ramen för svensk rättstillämpning. Utredningsmaterialet kan användas i såväl en straff- som civilrättslig process.

Tillbaka