EduSAFE

Säkerhets- & Utbildningskonsulten


Utbildning - för säkerhets skull

There is 1 solution rolex replica sale. The replica rolex replica uk sale would be to understand exactly where as well as rolex replica sale to purchase. You will find a lot of rolex replica sale online retailers available and panerai replica sale various kinds of therefore known as breitling replica sale phony wrist watches it requires a specialist in order to replica watches uk the truly great types. Which is simply what you should turn out to be these rolex replica sale following scanning this evaluation.
Vi företagsanpassar alltid utbildningar. Bästa resultatet nås med upprepad träning. Våra utbildningar hjälper Er och övrig personal att bli medveten om de risker som finns, hur man gör för att undvika risker som finns, hur man gör när den stora olyckan inträffar.

Vi erbjuder bland annat ledningsövning med applikatoriskt spel, specialkurser för personal som behandlar alla risk- och säkerhetsområden, säkerhetsombudsutbildningar, utbildning i hur information och kontakt med media ska ske.

Våra utbildningar

Brand och milj?/STRONG>
- Grundläggande brandkunskap
- Brandskyddsombud
- Brandskyddsansvarig
- Nödlägesberedskap/utrymning
- Brandfarlig vara

Informations- och IT-säkerhet
- Skydd för företagshemligheter
- IT-informationssäkerhet

Transport
- Säkerhetsutbildning för chaufförer

Brottsförebyggande
- Företagshemligheter
- IT-Informationssäkerhet
- Säkerhet för receptionister
- Säkerhetsombudsutbildning

Avbrott
- Stabsutbildning
- Ledningsspel/katastrofspel

Personal och ledning
- Första hjälpen
- L-ABC
- Hjärt- lungräddning
- Samaritutbildning
- Bättre arbetsmilj?BR> - Krisutbildning för chefer och arbetsledare
- Krisutbildning för stödgrupp
- Reseplanering för resesamordnare/sekreterare

Övriga utbildningar
- Grundkurs säkerhet
- Säkerhetskunskap
- Krishantering
- Säkerhet för alla
- Säkerhetsombud

Tillbaka