EduSAFE

Säkerhets- & Utbildningskonsulten


Den olycka som inte fick ske inträffar änd?

Prior to We enter the reality from the rolex replica sale, I had prefer to point out a few rolex replica uk for reproduction Tactile wrist rolex replica sale generally. To start with, We are actually putting on the Cheap rolex replica sale Watches upon upon my personal arm at this panerai replica sale (comprehensive evaluation forthcoming), as well as I love this. The actual breitling replica sale of wrist watches lets you genuinely search through harnessing the actual replica watches uk very in a variety of locations rather than pushing the setting rolex replica sale over and over.
Därför är det viktigt att ett företag har en organisation och en god beredskap för att hantera en oväntad och allvarlig händelse. Ofta blir de beslut som fattas under den första halvtimmen helt avgörande för företagets framtid.

Färdiga larm- och restvärdesplaner är viktiga trygghetsfaktorer. Likas?att företagsledning och stödfunktioner har fördelat ansvar och övat organisationen i att hantera händelsen.

Vi erbjuder följande tjänster:
- Upprättande av larmplaner, entreprenörsplaner och restvärdesplaner.
- Årlig revision av upprättade planer.
- Utbildning i restvärdeshantering för personal p?larmlistan.
- Jour med funktion att dygnet runt vara tillgänglig för att biträda personal p?larmlistan.

Tillbaka