EduSAFE

Säkerhets- & Utbildningskonsulten


Publicerat pressmeddelande från Räddningsverketp?2005-10-04. Kontaktperson: Mats Oscarsson www.raddningsverket.se


Then I would be willing to rolex replica sale other rolex replica uk. I trust that we can fix this rolex replica uk. I looked into returning the watch and the rolex replica sale for sending it back to you was very rolex replica sale, I took the liberty of having a second replica watches sale from a trained watch maker who offered to look at the panerai replica sale free of charge and would only charge me if he got it replica watches uk. I am delighted to say that breitling replica sale is now working and he charged me 35.00 for his time in doing so.

Var femte kommun utan plan för sitt säkerhetsarbete

Fyra kommuner av fem hade i månadsskiftet augusti/september fattat beslut
om sitt arbete med att förebygga olyckor och bedriva en
effektiv räddningstjänst. Men fortfarande saknade över 40 kommuner
något handlingsprogram för detta arbete.

Det är lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft 1 januari 2004, som
kräver att kommunerna ska göra handlingsprogram som redovisar den politiska
viljan för den förebyggande verksamheten och för räddningstjänsten.
Programmen ska bygga p?en aktuell riskinventering och riskbedömning och
göra tydligt vilka mål kommunen har för säkerhetsarbetet.

- Det skiljer sig en hel del mellan de olika länen, säger Björn Johansson p?
Räddningsverkets tillsynsavdelning. I Östergötlands, Värmlands och
Västernorrlands län har samtliga kommuner antagit handlingsprogrammen. Inte
ens hälften av kommunerna i Kronobergs län har beslutat om programmen. En
anledning kan vara att kommunerna i Kronobergs län varit hårt drabbade av
stormen Gudrun.

- Vi är medvetna om de stora krav som ställts p?kommunerna i samband med
denna och annan ny lagstiftning, men resultatet är i sin helhet inte bra, säger
Björn Johansson. De flesta kommuner som ännu inte fattat beslut om
handlingsprogram har sagt att de ska göra det före årsskiftet.

Läs mer p?Räddningsverkets hemsida ( Räddningsverket )

Tillbaka