EduSAFE

Säkerhets- & Utbildningskonsulten


Förberedande säkerhet

There is nothing professional or friendly rolex replica sale so the page is not the rolex replica uk of site that convinces rolex replica sale to stay on the page and shop its rolex replica sale. The actual photos of those reproduction wrist panerai replica sale are extremely a worry, should you request me personally. The breitling replica sale offers four various kind of pictures because of its replica watches uk as well as they are associated with inadequate high quality. A few phony wrist watches tend to be photographed inside a unique rolex replica sale owner.
Hur länge sedan var det Ert företag gjorde en säkerhetsanalys? Tänk p?att säkerhetsarbete i allra högsta grad är en färskvara! Vårt samhälle förändras hela tiden och brottsligheten breder ut sig mer och mer.

Risken är stor att företag blir hemmablinda och tror att de har kontroll p?allt som sker och kan ske inom företaget. Men hur länge klarar sig Ert företag utan datorer, vatten och el? Hur mycket material försvinner från Ert lager? Har Ni rätt försäkringar? Vad händer om katastrofen är ett faktum?

Med hjälp av den sk Riskcirkeln analyseras Ert företag grundligt p?alla eller några utvalda nivåer: Vad görs bra idag? Inom vilka områden finns det brister? Vilka saker har vi inte tänkt p?eller vad kunde vi gjort bättre?

Efter utförd analys får Ert företag både muntlig och skriflig redovisning med förslag till förändringar och förbättringar.

Tillbaka