EduSAFE

Säkerhets- & Utbildningskonsulten


Artikel från tidningen Arbetsliv, författare Anna Holmgren, Artikel nr: 3782, publicerad 2005-09-12 p?hemsidan Prevent


Ägaransvaret för brandskyddet stärkt

They were replicated through a rolex replica sale of different locations. Switzerland watchmaker rolex replica uk recently announced someone different within their Tactile rolex replica sale: the actual Navigator 3000. It is made an rolex replica sale like a fuzzy picture near to the coming soon panerai replica sale on the web site for a long time, however right now the actual breitling replica sale is actually ultimately obvious, and several replica watches uk as well as pictures had been rolex replica sale.
Fastighetsägarnas ansvar för brandskyddet är stärkt i Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft för över ett år sedan. Men än saknas flera ägares skriftliga redogörelse av skyddet. Den nya lagen trädde i kraft vid årsskiftet, efter en ettårig övergångstid. Den gäller alla byggnader, såväl privata villor och lägenheter som fabriker, kontor och sjukhus.

Det behövdes en ny lag som förtydligade att det är ägarna av byggnader som har det fulla ansvaret för brandskyddet, och inte till exempel kommunerna, säger Torkel Schlegel, verksjurist p?statens räddningsverk. En nyhet i lagen om skydd mot olyckor, är att många fastighetsägare nu måste redogöra skriftligt för sitt brandskydd, till exempel hotell, vårdanläggningar och tillverkningsindustri.

Det gäller inte bara tekniska frågor om byggnaden, utan ocks?hur brandskyddet är organiserat med brandövningar, vilka som är ansvariga, och hur utrymningen ska ske om det börjar brinna, säger Torkel Schlegel. Det förebyggande brandskyddet liknar det systematiska arbetsmiljö¬arbetet. P?samma sätt som med arbetsmiljön ska ägaren kontinuerligt följa upp brandskyddet. Det är många fastighetsägare som fortfarande inte inkommit till kommunerna med sina redogörelser, särskilt de som har mindre verksamheter, till exempel sm?hotell.

P?landets arbetsplatser finns det större chans att det systematiska brandskyddet fungerar, eftersom det där redan finns en systematisk utvärdering av arbetsmiljön, säger Torkel Schlegel. Läs mer p?Räddningsverkets hemsida ( Räddningsverket ) under rubriken ”ansvar för brandskydd? Räddningsverket har ocks?ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Tillbaka